1 The Magician

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her

Nr. 1 – THE MAGICIAN – MAGIKEREN

Denne nøgle (kortet) repræsenterer begyndelsen eller starten på processer, og kontrollen med underbevidsthedens kræfter.

Kortet symboliserer nedbringelse af “ideer” til den materielle verden, repræsenteret ved bordet. Magikeren er forbundet med planeten Merkur og bærer med sig dygtighed, logik og intellekt. Magikerens nummer er 1, nummeret for begyndelser. Dette er det første trin i det praktiske arbejde med okkultisme. Magikeren er broen mellem åndens verden og menneskehedens verden. Magikerens højre hånd holder en stang løftet mod himlen, og hans venstre hånd peger mod jorden.

Magikeren tager Universets kraft og kanaliserer det gennem sin egen krop og leder det til det fysiske plan. Over magikerens hoved er symbolet på evigheden og omkring hans talje er en slange, der bider i sin egen hale, et andet symbol på evigheden. Hans magiske bord rummer alle fire dragter i Tarot, som hver repræsenterer et af alkymisternes fire primære elementer; Ild, Vand, Luft og Jord.

De fire elementer symboliserer passende brug af sind og hjerte, krop og sjæl i manifestationsprocessen. De fire elementer repræsenterer ideen om at kombinere specielle lyde og ideer på den rigtige måde til at producere ekstraordinære resultater. Det omtales ofte som “ords kraft”. Magikerens kjortel er hvid, som symboliserer renheden og uskylden, der findes i tåben, men hans kappe er rød, der repræsenterer verdslig erfaring og viden. I blomsterbedet ved hans fødder gentages denne dualitet i blandingen af rene hvide liljer og tornede røde roser. 

Denne nøgle, som dens tal figurativt repræsenterer, peger på et centrum eller en koncentration af formative energier. 

Denne nøgles (kortet) primære betydning
Magt, dygtighed, virkelighed, illusion, koncentration, handling, opfindsomhed.

Hvis kortet vender omvendt under spådom
Manipulation, dårlig planlægning, latente talenter.

Hurtig betydning

Spådom betydninger
Klar og fokuseret, vanskelig. Kan håndtere enhver situation. At få dette kort betyder, at du kan handle magisk i en krise og i tider med forandringer, at gøre ting der kan virke umuligt.

Advarsel / råd
Forvirring. Svært ved at fokusere din energi. Det kan være nødvendigt at vente i stedet for at handle i øjeblikket.

Handling
Fokuseret vilje kan transformere en situation.

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her