16 The Tower

Gå til alle Tarotkort, klik her

Nr. 16 – THE TOWER – TÅRNET
Kortet signalere anden fase af åndelig udfoldelse, opvågnen fra drømmefølelsen, fra mareridt om misforståelse og trældom til at se en klar virkelighed. Nøgle 16 er et billede af ødelæggelse, men lynet er superbevidsthedens glimt. Det er nedbrydningen af ​​det gamle jeg, der er symboliseret ved tårnet, barrieren eller skallen, vi selv bygger for at beskytte vores indre.

Oplevelsen af ​​åndelig udfoldelse er en destruktiv proces. At bryde eller ødelægge alle de sædvanlige forkerte ting og forkerte handlinger. Den falske følelse af personlig vilje og personlig selvaktion skal ødelægges for at større magter kan blomstre. Kortet Tårnet viser et højt tårn, der ligger oven på et skævt bjerg. Lynet viser, at der er en aktiv kraft i arbejde i denne fase af livet. Lynet rammer og flammer brister fra bygningens vinduer, der symboliserer Mars´s reproduktionskraft. Man ser folk springe fra tårnet i desperation og ønsker at flygte fra sådanne ødelæggelser og uroligheder.

Manden repræsenterer selvbevidsthed, og kvinden underbevidsthed. Tårnet betegner menneskelig fejl og uvidenhed. Det fysiske billede af tårnet repræsenterer ambitioner bygget på falske præmisser. Lynet nedbryder eksisterende former for at give plads til nye, og repræsenterer et pludseligt, kortvarigt glimt af sandheden, et glimt af inspiration, der nedbryder strukturer af uvidenhed og falsk ræsonnement. Læg mærke til, at lynet er orienteret fra højre mod venstre, fra himmel til jord og fra ånd til materie. De faldende personer svarer til den lænkede mand og kvinde i kortet Djævlen.

De falder tungest, fordi den pludselige tilstrømning af åndelig bevidsthed repræsenteret af lynet fuldstændig forstyrrer alle vores gamle forestillinger om forholdet mellem underbevidsthed og selvbevidsthed. Det er tid til elevens udvikling, hvor fysisk omstilling ofte er påkrævet før vi kan vove os til højere bevidsthedsniveauer. Flammerne er faktisk de hebraiske yods. Der er 22 flammer, der repræsenterer 22 Major Arcana i Tarotkort, for hvert bogstav begynder med et yod. De grå skyer er ulykkens skyer, der regner på alle uden diskrimination.

Kortet betyder at ens indre Maskuline og Feminine er ved at blive sat fri af lænkerne til fortiden.

Den herskende planet på dette kort er Mars, for Marsstyrken manifesterer sig i drivkraften til al vellykket aktivitet. 

Opad kort repræsenterer det nøglebegreberne
Forstyrrelse, frigivelse, omvæltning, pludselig forandring og åbenbaring.

Omvendt kort
Undgåelse af katastrofe og frygt for forandring.

Spådom betydninger
Omvæltning, pludselig forandring, et chok. Også åbenbaring, opdagelse.

Advarsel / råd
Muligvis en afvisning af at acceptere en chokerende opdagelse.

Handling
Tillad drastiske forandringer, lad dem befri en.

Gå til alle Tarotkort, klik her