Five of Cups

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her

FIVES – FEM´ERE

Fem´ere angiver forandring og fluktuation. De indikerer materiel velstand men med materiel velstand kommer åndelig fattigdom, der bringer en følelse af ubalance. 5 som figur er et Pentagram / en Pentagon. 5 betyder livet på Jorden. 5 beskriver de 5 stadier af livet; Spædbarn, barn, ung, voksen, gammel. 5 reflektere naturens levende elementer, og legemliggør bekræftelse af liv, vækst, intuition, fertilitet og det Guddommelige Feminine. 5 er forbundet med den Feminine Måne som påvirker fertilitetscyklussen. 5 er forbundet med den Feminine planet Venus, Gudinderne Ishtar, Isis, Sophia. En 5 sidet stjerne med en tak opdad betyder Maskulin, hvor en omvendt 5 sidet stjerne betyder det Feminine, men også underbevidstheden og dybet i ens personlighed.

FIVE OF CUPS – FEM KOPPER
De fem kopper kort, betyder sværhedsgrad, tab og udfordringer, at håndtere tab.
Figuren på kortet bærer en sort kappe som figuren skjuler sit ansigt i, tilsyneladende i fortvivlelse. Ved fødderne er der fem kopper; tre som er væltet og spildt på jorden og de to andre bagved ryggen bliver stående. Figuren er kun fokuseret på de væltede kopper. De to kopper bagved figuren er uberørt og fulde af løfter. Foran figuren flyder en kraftig flod mellem figuren selv og slottet eller hjemmet i det fjerne. Til højre for figuren er en bro som kan føre figuren til sikkerheden i huset på den anden side af floden. På trods af fakta, af at dette kort er en stærk indikation af tab og trængsel, indikere kortet også et positivt aspekt der skal overvejes;
Når det ser dystert ud, er der udsigt til positive ting.

Kortet vender opad
Fortrydelse, fiasko, skuffelse, pessimisme.

Kortet vender omvendt
Personlige tilbageslag, selvtilgivelse, videre.

Spådom betydninger
Sorg over noget tabt eller spildt. Accept.

Advarsel / råd
Tiden kommer til at komme videre. Vi kan forestille os, at den beklædte figur vender sig om, tager de to bægre op og bærer dem over broen til det lille hus.

Handling
Sorg over det tabte.

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her