Five of Pentacles

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her

FIVES – FEM´ERE
Fem´ere angiver forandring og fluktuation. De indikerer materiel velstand men med materiel velstand kommer åndelig fattigdom, der bringer en følelse af ubalance.

5 som figur er et Pentagram / en Pentagon. 5 betyder livet på Jorden. 5 beskriver de 5 stadier af livet; 

Spædbarn, barn, ung, voksen, gammel.

5 reflektere naturens levende elementer, og legemliggør bekræftelse af liv, vækst, intuition, fertilitet og det Guddommelige Feminine. 5 er forbundet med den Feminine Måne som påvirker fertilitetscyklussen. 5 er forbundet med den Feminine planet Venus, Gudinderne Ishtar, Isis, Sophia. En 5 sidet stjerne med en tak opdad betyder Maskulin, hvor en omvendt 5 sidet stjerne betyder det Feminine, men også underbevidstheden og dybet i ens personlighed.

FIVE OF PENTACLES – FEM PENTAKLER
De fem pentakler kortet, skildrer en situation af modgang. På dette kort går et nødlidende par gennem sneen udenfor et farvet stærkt oplyst kirkevindue. Kirken er et symbol på at sørge for åndelig trøst, mens man hjælper dem der har behov for det.

Manden bruger krykke på grund af sit forkrøblede ben, og kvinden forsøger at dække sig til med sit slidte sjal. Begge ser ud til at leve i fattigdom, med få eller ingen ejendele. Dette er et kort om at føle sig nødlidende, ensom og forladt.

Kortet vender opad
Økonomisk tab, fattigdom, manglende tankegang, isolation, bekymring.

Kortet vender omvendt
Genopretning efter økonomisk tab, åndelig fattigdom.

Spådom betydninger
Trængsel, lidelse. føler sig lukket ude, muligvis på grund af fordomme. Folk, især udenforstående, støtter hinanden i svære tider.

Advarsel / råd
En situation forbedres. Folks bånd kan svækkes, efterhånden som de fysiske forhold bliver bedre.

Handling
En tid til at støtte hinanden, hvor institutioner og autoriteter fejler.

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her