Five of Wands

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her

FIVES – FEM´ERE
Fem´ere angiver forandring og fluktuation. De indikerer materiel velstand men med materiel velstand kommer åndelig fattigdom, der bringer en følelse af ubalance. 5 som figur er et Pentagram / en Pentagon. 5 betyder livet på Jorden. 5 beskriver de 5 stadier af livet; Spædbarn, barn, ung, voksen, gammel.

5 reflektere naturens levende elementer, og legemliggør bekræftelse af liv, vækst, intuition, fertilitet og det Guddommelige Feminine. 5 er forbundet med den Feminine Måne som påvirker fertilitetscyklussen. 5 er forbundet med den Feminine planet Venus, Gudinderne Ishtar, Isis, Sophia. En 5 sidet stjerne med en tak opdad betyder Maskulin, hvor en omvendt 5 sidet stjerne betyder det Feminine, men også underbevidstheden og dybet i ens personlighed.

FIVE OF WANDS – FEM STAVE
På De fem stave kortet, vifter fem mænd kaotisk rundt om deres stave uden hensyn til hinanden og synes at være i direkte konkurrence med hinanden og involveret i konflikter. Dette kort handler om stærk konkurrence. Men ved nærmere observation er deres stave kun hævet og rammer ingen. Det er muligt, at de rent faktisk hygger sig i dette kaos hvor deres hensigt er at passe på hinanden trods situationen. Mændene bærer forskelligt farvet tøj, for at symbolisere de forskellige baggrunde og trossystemer af verdens befolkninger.

Kort vender opad
Konflikt, uenigheder, konkurrence, spænding, mangfoldighed

Kort vender omvendt
Indre konflikt, konfliktundgåelse, spændingsfrigørelse

Spådom betydninger
Kamp, konkurrence, endda kamp, men alle passer med en positiv holdning. En energisk atmosfære på arbejdet eller med en gruppe mennesker.

Advarsel / råd
Konkurrencen bliver hårdere, mere aggressiv. Folk kan handle bag nogens ryg.

Handling
En tid til at nyde konkurrencen, selvom gruppeaktiviteten bliver kaotisk.

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her