Mars

פ (Mars (Nergal

Tallet 80

Munden

Styrer;  Vædderen

Påvirker; muskler, hoved, binyrer, smags- og lugtesans

Halschakra

Maskulin

Mars er den store maskuline eksplosivt destruktive planet som hvis energier øger vrede, krig og ødelæggelse samt onde handlinger.

Oldtidens vismænd siger; ”De kloge kontrollere vreden, mens de ukloge kontrolleres af vreden”

Vrede indgår i elementet ild hvor bl.a. dæmoner lever; Så når man bliver vred har man mistet kontrollen over vreden og man laver nu dæmoniske handlinger, som ved dig foregår udadtil og kan være voldsom både verbalt og fysisk. Vrede er noget du kan arbejde med at kontrollere mere, men det er i din natur at have en af de korsteste lunter hvad angår vrede. Når vrede kontrolleres så skal den afledes til noget andet, som kunne være forståelse for hele situationen, og være den kloge i situationen og bruge fornuften ti at vælge fredelig kommunikation.

Mars giver egenskaber som; at gå imod soldater, embedsmænd, krigere og dem som bruger sin tid på krigslignende aktioner.

Mars energien; er uheldig, destruktiv, årsag til alt ondt, onde handlinger, affolkning af hjem og byer, udtørring af floder, ild og forbrænding, kontroverser, blod, dårlig og forvrænget bedømmelse, undertrykkelse, sorg, mord, alles slags destruktioner, nedrivning, retssager, krig, kampe, terror, uenighed mellem mennesker, angst og elendighed, smerte, at såre andre, fængsling, flugt, dumhed, forræderi og bedrageri, forbander ting uden fornuft eller årsag, løgn, utaknemmelig, skam, dårlige oplevelser på vejene, mangel på lys i livet, skarp og vred, lave ulovlige ting, frygt, falske løfter og falsk vurdering, sex med andre på ulovlige måder såsom sex med dyr, destruere levende væsener, abort, røveri.

Energien er ”munden uden øjne”, og repræsentere den spirituelle kvalitet af visdom i sindet, som bliver til produktivitet og præstation. Alt fysisk, følelsesmæssigt eller spirituelt kan kun gøres til handling fra det guddommelige.

Kabbala
Mars energierne; hjælper med at nedbryde falske eller irrelevante ting eller ideer som er en hindring for at nye perspektiver og ideer kan dannes, hvilket er ekstremt vigtigt for menneskeheden for at udvikle sig til højere niveauer og koncepter af sandhed, og det er et koncept som findes i mikrokosmos af mennesket. Alt hvad er essentielt og evigt bliver altid stående efter nedbrydningen. Er de centrale energier for bevægelse og forandring, og de er altid i bevægelse og forandring tillader aldrig noget at stå stille. Søger altid nye måder at erstatte det gamle på. Kan virke ustabile og ubalancerede. Hjælper en selv med at blive mere perfekt. Kan hjælpe med at nedbryde dårlige vaner som at bide negle, stofmisbrug, at spise usund mad, og det vil fører til formålsfuld forandring og åbne for indre og ydre styrke.

På sjælens niveau er Mars energierne; Vilje og Magt, som repræsentere bedømmelse og styrke. Det kræver energi og disciplin og planlægning at bringe sjælens idealer ud i livet.

Det er bedst at være fleksible med ens energier, og finde et naturligt flow for dem, som man kan kontrollere og vælge retning for. Blokerede energier finder en måde at bryde ukontrolleret ud på.

Man skal lære at bruge sin styrke og energier på den rigtige måde, igennem Mars energierne, og vække den indre og ydre styrke til at opnå formålsfuld forandring.

Mars energierne fremmer; Alvorlighed. Beskyldning, Forførelse. Destruktion som opfattes både som godt og ondt. Styrke og mod. At holde andre fra at skade andre. Handling (Action). Testning og forbedring af ting. Rettelse af misforståelser. Energierne er velkomne fordi de bringer nye ting med sig, og indeholder også; Lidenskab (begær), fremgang og beslutsomhed, og kommandere at du rejser dig op, bliver bemærket og får ting gjort. Forbedring. Nedbrydning af gammelt karma så nye ting kan udvikle sig.

Mars i Zodiac er ens halschakra, den måde man udtrykker sig på