Six of Pentacles

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her

SIXES – SEKS´ERE
Seks´ere indikerer en justering i tanker og holdninger, og evnen til at overskride vanskeligheder. Seks´ere er balance og ligevægt og er symboler på den midterste vej og angiver ofte en foretrukken vej.

6 som figur er en Hexagon / et Hexagram, og anses som symbol på det Maskuline, fordi når Solen skinner igennem glas eller vandt fremkommer et 6-kantet figur som også ses som strukturen i bikuber. Dog er en Hexagon lavet af en nedadvendt trekant som symbolisere det Feminine, og en opadvendt trekant som symbolisere det Maskuline, derfor kan 6 også betyder perfekt balance mellem det Feminine og det Maskuline. 6 repræsentere Solen, logik, rationelle tanker, og åndelig kriger.

SIX OF PENTACLES – SEKS PENTAKLER
Seks pentakler kortet, præsenterer en interessant situation, som viser en mand klædt i en lilla kappe, symbolsk for hans rigdom og status. I den ene hånd, har han en balanceret vægt, der repræsenterer retfærdighed og lighed, og med den anden hånd fodrer han to tiggere, der knæler for hans fødder. Dette kort afspejler tilstanden af at være materielt sikker, og tyder på, man er i stand til at bruge overfloden i sit liv til gavn for andre.
De velhavende mennesker deler sin overflod, så stabiliteten bevares.

Kortet vender opad
At give, modtage, dele rigdom, generøsitet, velgørenhed.

Kortet vender omvendt
Egenomsorg, ubetalt gæld, ensidig velgørenhed.

Spådom betydninger
Venlighed, næstekærlighed. Nogen, der handler på en retfærdig måde. Beder om hjælp.

Advarsel / råd
En der handler uretfærdigt, eller nogen, der ikke længere har brug for hjælp.

Handling
Giv eller accepter noget af værdi.

Gå tilbage til alle Tarotkort, klik her