Solen

ר Solen

Tallet 200

Hoved og ansigt

Styrer; Løven

Påvirker; hjertet, rygraden, og generel vitalitet

Hjertechakra

Maskulin

Solen både reparerer og ødelægger, bringer godt og ondt. Solen er den store filosof, intellekt og højt embede, kan let sejr over sine fjender og bringe voldsom død over dem, gavmild og giver gerne gaver, har godt omdømme.

Solen elsker retfærdighed og sandhed. Solen hader falskhed og vold. Solen søger anerkendelse og at have et godt omdømme. Solens tegn ses arbejde som; embedsmand, præst, læge, filosof, højt spirituel som er ydmyg, storsindet.

Energien fremmer; intelligens fra den kollektive intelligens, fattigdom, vrede fra en situation som du opfatter den, og enten reagere ekstremt voldsomt eller acceptere situationen og gå videre. At lære fra dine reaktioner på situationer, så du kan få kontrol over de dyriske lidenskaber. At skabe en illusion i dit sind af den faktisk realitet i en situation, og derfra vælge en reaktion som du selv ser som berettiget, men andre i samme situation ser en anden realitet.

Solens energier forbinder vores lavere verden med de højere rigeres guddommelighed, og derfra kommer værktøjer til at få mere klarhed, forståelse og accept af det som vi opfatter i denne verden.

Kabbala

Solens energier; er centeret i kroppen (ligesom Solen er centrum i vores univers). er smukhed. Perfekt balance mellem Feminin og Maskulin, og mellem de højeste tanker (kronechakra og de laveste tanker (Rodchakra). Perfekt balance og harmoni mellem lys og ild. Porten til det højeste spirituelle plan. 

  • Solen i Zodiac, hjertechakra, den måde du ser harmonien i alt, den måde du ser smukhed på. Den måde du healer på.

Solen er i hjertechakra, og her mødes alt fysisk manifesteret, med de umanifesterede højeste energier i en selv, og centeret kaldes Kristuscenteret, som også er stedet hvor de øverste mysterier reflekteres ned til mindre mysterier i den fysiske verden.

Kristuscenteret er stedet i kroppen hvor alle energier omkring en skal igennem, og alle disse energier ændre polaritet her fra Maskulin til Feminin og Feminin til Maskulin.

Kristuscenteret er graveret ind i visdom, og er halvvejen til spirituel udvikling, hvor de ydre basale energier fra daglige aktiviteter kommer til den indre spirituelle mystiske verden og holdes der, og overvejes af en selv, hvilket fører til selvrealisation som åbner vejen til erkendelse af Gud, som vender ens holdninger modsat af det de var før. Det er Kristuscenteret som indeholder den kommende verden.

Spirituel fremgang kan kun ske igennem kærlighed, og de højeste standarder i opførsel og tanker. I Kristuscenteret gemmes alle handlinger du har gjort og hvordan de blev opfattet på tidspunktet. Igennem refleksion og klar forståelse af alle ens tidligere handlinger dannes der visdom om hvordan at forbedre ens fremtidige handlinger.

Igennem stort arbejde med spirituel visdom, kan et menneske frelses ved at blive et med den kosmiske Kristusenergi, som derved bliver din helt egen individuelle indre Kristus, som må gennemleve prøvelser og drama. 

Solens ærkeengel er Raphael (Labbiel); Raphe betyder ”Healer”, ”Læge”, ”Kirurg”, og Raphael styrer engle af healing, som er serpents (Telluriske strømme). Raphael er en af de fire øverste ærkeengle (Ild, Vand, Jord og Luft) sat ovenover alt sygdom, og kan heale alt sygdom. Beskytter af Tree of Life; Fortrydelse. Bøn. Glæde. Lys. Videnskab og viden. Beskyt verden fra overtagelse af dæmoner. Guds hævn over ondskab. 

Solens energier; Kyskhed. Temperament og tilbageholdenhed. Velgørenhed. Vedholdenhed. Tålmodighed. Venlighed. Ydmyghed. Retfærdighed. Forsigtighed. Mod. Tro. Håb. Kærlighed.